RODINNÉ DOMY

Rodinný dom Veľký Lapáš r. 2013 Návrh: Ing. arch. Šabík

Rodinný dom Veľké Janíkovce r. 2012 Návrh: Ing. arch. Šabík

Rodinný dom Nitr. Hrnčiarovce r. 2012 Návrh: Ing. arch. Šabík

Rodinny dom Nitra - Zobor r. 2011 Návrh: Ing. arch. Šabík

Rodinný dom Nitra r. 2013 Návrh: Ing. arch. Csanda

Rodinný dom Nitra - Zobor r. 2013 Návrh: Ing. arch. Csanda