NÁVRAT

DO

REFERENCIÍ

OBČIANSKE VYBAVENIE

Obecný úrad Kolíňany r. 2014 Návrh: PK VISIA

press to zoom

Polyfunčný objekt Nitra r. 2013 Návrh: Ing. arch. Csanda

press to zoom

Predajňa - Zdroj Nitra - Diely r. 2010 Návrh: Ing. Ivan Šuráni

press to zoom

Malý kaštieľ Mojmírovce r. 2014 Návrh: Ing. arch. Šabík

press to zoom

Čokoládovňa Guteva Nitra r. 2010 Návrh: Ing. arch. Stehlík

press to zoom

Predajňa - Sconto Nitra - Lužianky r. 2009 Návrh: Ing. Ivan Šuráni

press to zoom