NÁVRAT

DO

REFERENCIÍ

OBČIANSKE VYBAVENIE

Obecný úrad Kolíňany r. 2014 Návrh: PK VISIA

Polyfunčný objekt Nitra r. 2013 Návrh: Ing. arch. Csanda

Predajňa - Zdroj Nitra - Diely r. 2010 Návrh: Ing. Ivan Šuráni

Malý kaštieľ Mojmírovce r. 2014 Návrh: Ing. arch. Šabík

Čokoládovňa Guteva Nitra r. 2010 Návrh: Ing. arch. Stehlík

Predajňa - Sconto Nitra - Lužianky r. 2009 Návrh: Ing. Ivan Šuráni