NÁVRAT

DO

REFERENCIÍ

BYTOVÉ

DOMY

Bytové domy - Agria Nitra - Chrenová r. 2004 Návrh: Ing. arch. Kusý

Bytový dom Jasovská ul. BA r. 2016 Návrh: Ing. arch. Kiaček

Bytový dom Pusté Sady r. 2014 Návrh: PK VISIA

Bytový dom Okánika - Bratislava 2013 Návrh: PK Csanda a Piterka

Bytový dom Devínska Nová Ves r. 2016 Návrh: Ing. arch. Kiaček

Bytové domy - Avidol Bratislava r. 2004 Návrh: Ing. arch. Kiaček